Urheiluvedonlyönnin säännöt

Yleiset vedonlyöntisäännöt

1.1 Kohteen tulos määritetään kun tulos on selvillä. Jos kohteen tulosta ei ole määritelty aikaisemmin pelissä, yritys ratkaisee pelin tuloksen, kun ottelun normaali kesto (varsinainen peliaika) on päättynyt, ellei toisin mainita verkkosivuilla olevassa kohdekuvauksessa.
Esimerkki: Ottelun voittajan 1x2 tulos määritetään tapahtuman normaalin keston (varsinaisen peliajan) päätyttyä. Jalkapallon (Soccer) 1x2 ottelun voittaja määräytyy 90 minuutin jälkeen, mukaan lukien ottelun erotuomarin ylimääräiset "normaaliksi kestoksi" määräämät minuutit. 
Jos tapahtuma ajautuu jatkoajalle (kun varsinainen peliaika ei ratkaise voittajaa) kaikki kohteet, joissa selvästi ilmoitetaan, että ”sisältää jatkoajan”, maksetaan jatkoajan päätyttyä. Mitään rangaistuspotkuja (tai muita ratkaisuja), joita saattaa seurata, ei oteta huomioon, ellei siitä ole selvästi ilmoitettu kohteessa. 
Tapahtumat, joita ei ole aloitettu ajoissa jostain syystä tai on jopa lykätty, voidaan pitää avoimina ja kaikki vedot pysyvät voimassa, jos ne käynnistyvät (alkavat) seuraavan 48 tunnin kuluessa virallisesta alkamisajasta. Muissa tapauksissa yritys pidättää itsellään harkintansa mukaan oikeuden mitätöidä kaikki tällaisten lykättyjen tapahtumien vedot ja palauttaa panokset asiakkaille.
Tapahtumat, jotka keskeytetään alkamisajankohdan jälkeen ja jotka jatkuvat järjestäjän toimesta 48 tunnin kuluessa virallisesta alkamisajasta, yritys pidättää oikeuden pitää kaikki vedot voimassa ja ratkaista tämän tuloksen mukaan. 
Tapahtumat, jotka hylätään sen alkamisajankohdan jälkeen ja joita ei jatketa järjestäjän toimesta 48 tunnin kuluessa, yritys ratkaisee kaikki määritellyt kohteet, jotka päättyivät kentällä, ja mitätöi loput palauttamalla panokset asiakkaille. Tällaisissa tapauksissa, yritys pidättää itsellään harkintansa mukaan oikeuden mitätöidä kaikki tällaisten hylättyjen tapahtumien vedot ja palauttaa panokset asiakkaille. 

Edellä mainitussa yleissäännössä on poikkeuksia kuten: 

Tennispelejä pidetään auki ja kaikki vedot ovat voimassa, kunnes toimitsijat tai järjestävä elin julistaa voittajan. Tällöin 48 tunnin sääntö ei ole voimassa. Kuitenkin, jos kyseessä on pelaajan keskeyttäminen, kaikki kentällä määritellyt kohteet ratkaistaan vastaavasti ja loput mitätöidään ja nollataan. Epäselvyyksien välttämiseksi, jos tennispelaaja keskeyttää ennen viimeisen pisteen loppuun viemistä, ottelun voittajakohde mitätöidään, mutta kaikki määritellyt tiettyihin sarjoihin tai peleihin liittyvät kohteet ratkaistaan asianmukaisesti. 
Baseball-pelejä, joissa kaksi joukkuetta pelaavat 2 peliä peräkkäin, pidetään pelinä 1 ja pelinä 2 ja ne ratkaistaan aikajärjestyksessä kaikkien vetojen ollessa voimassa. Epäselvyyksien välttämiseksi, jos Joukkue A pelaa joukkuetta B vastaan kahdesti, pelin 1 tulos lasketaan pelin 1 tarjoamiin vetoihin, kuten alun perin suunniteltiin ja pelin 2 tulos lasketaan pelin 2 tarjoamiin vetoihin, kuten alun perin suunniteltiin. 48 tunnin sääntö on voimassa. 

(esim. Jos jalkapallo-ottelu hylätään toisella puoliajalla, ensimmäisen puoliajan kohteet ratkaistaan normaalisti.) 

(esim. Edellä olevassa esimerkissä toisen puoliajan kohteita ei ratkaista, vaan ne mitätöidään ja panokset palautetaan asiakkaille.) 

1.2 Yritys pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä panosta kokonaan tai osittain ilman, että se antaa asiakkaalle syyn. Jos vetoa ei hyväksytä, asiakkaan panokset palautetaan. 

1.3 Ennen tapahtuman alkua yritys pidättää itsellään harkintansa mukaan oikeuden mitätöidä tai peruuttaa osan panoksesta tai koko panoksen myös sen hyväksymisen jälkeen antamatta mitään syytä asiakkaalle. Tapahtuman alkamisen jälkeen yritys pidättää itsellään harkintansa mukaan oikeuden mitätöidä tai peruuttaa osan panoksesta tai koko panoksen myös sen hyväksymisen jälkeen, jos siihen on perusteltu syy, kuten virhe sanamuodossa (havaittavissa oleva virhe) tapahtuman osalta tai kertoimissa, tai alkamisajassa. 

- Asiakas yrittää ohittaa yrityksen rajoitukset (mahdollinen voitto) ja riskienhallinnan asettamalla useita samanlaisia tai vastaavia vetoja tai avaamalla useita tilejä.
- Asiakas hyötyy mistä tahansa julkisesta ilmoituksesta tai salaisesta tiedosta mikä vaikuttaa vedon tulokseen.
- Asiakas yhdistää toisiinsa liittyviä vetoja.
- Asiakas osallistuu aktiivisesti tapahtumaan, esimerkiksi pelaajana, tuomarina, managerina tai hänellä on suorat tai epäsuorat suhteet tapahtuman osanottajiin.
- Yritys kärsii teknisestä virheestä, joka tarjoaa vääriä kertoimia tai tapahtumia.
- Mikä tahansa muu pätevä syy, joka on asianmukaisesti ilmoitettu asiakkaalle pyynnöstä. 

1.4 Suurin panos edellyttää hyväksyntää. 

1.5 Yrityksemme pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kaikki tapahtuman vedot, jos tapahtumapaikkaan liittyy muutoksia. 

1.6 Yrityksemme pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kaikki vedot, jos tapahtuman olosuhteissa, kuten esimerkiksi peliajan pituudessa, nopeuskilpailun etäisyydessä tai erien/jaksojen lukumäärässä, tapahtuu radikaaleja muutoksia. 

1.7 Mikäli yrityksemme epäilee urheiluvedonlyöntitapahtuman olevan petollinen tai todennäköisesti järjestetyn lopputuloksen omaava, eli jonka tulos on tietyille henkilöille tiedossa etukäteen, yhtiö pidättää oikeuden: 

- Pitää vedonlyöntikupongit vireillä ilman lopputulosta
- Tiedottaa asiaankuuluville sääntelyelimille ja viranomaisille (ESSA, Sportradar, federaatiot), riippuen siitä, minkä elimen tai viranomaisen alaisuudessa yhtiötä säännellään ja jonka kanssa yhteistyötä tehdään
- Odottaa, kunnes kyseisten elinten tai viranomaisten tuomio on annettu ja palaute saatu
- Ratkaista tai mitätöidä veto asiaankuuluvien elinten tai viranomaisten päätöksen perusteella 

1.8 Mikäli vedonlyöntiä suorittaessa ja vedonlyönnin aikana järjestelmä on teknisesti keskeytetty jostain syystä: 

Yhtiö voi suorittaa vakiotarkastuksia, kuten varojen saatavuutta, voittojen oikeellisuutta jne. ja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä veto sen mukaisesti. Tällöin asiakkaan on kirjauduttava sisään välittömästi, kun järjestelmä on käytettävissä ja tarkistettava vedon tila vedonlyöntihistoriasta.  

1.9 Kaikki VAR-järjestelmällä (Video Assistant Referee) tehdyt päätökset, jotka ovat ristiriidassa kentällä olevien päätöstentekijöiden alkuperäisten päätösten kanssa (mukaan lukien päätökset, kuten pelin jatkamisen salliminen ennen videon tarkistamista), jotka muuttavat ottelun ymmärrettyä tilaa vedonlyönnin aikana, kaikki vedot, jotka asetetaan aikarajaan alkuperäisen tapahtuman todellisen tapahtumisen ja erotuomarin lopullisen päätöksen välillä tapahtumasta, katsotaan mitätöidyksi, ellei VAR: n käyttö vaikuta tietyn vedonlyöntitarjouksen tarjoamiin kertoimiin tai jos ne on jo huomioitu vedonlyönnin yhteydessä tarjotuissa kertoimissa. Kaikki muut asiasta riippumattomat vetojen ratkaisut, mukaan lukien ne, jotka on määritetty alkuperäisen tapahtuman ajankohdan ja VAR-tarkistuksen jälkeisen päätöksen välisen epäselvyyden perusteella, joihin VAR-päätös ei vaikuta / muuta päätöstä käsitellään normaalin menettelyn mukaisesti.  

Tulokseen vaikuttavissa tilanteissa, VAR-tarkastelujen katsotaan tapahtuneen alkuperäisen tapahtuman aikana, johon järjestelmää lopulta käytettiin tai käytettäisiin, vaikka peliä ei olisi välittömästi keskeytetty. Yhtiö pidättää oikeuden kumota kaikki aiemmin ratkaistut tarjoukset, jos ratkaisu muuttuu virheelliseksi erotuomarin lopullisen päätöksen jälkeen edellyttäen, että mainittu päätös tehdään ja ilmoitetaan ennen ottelun päättymistä ja / tai ilmoitettua loppumisaikaa. 

 

Täydellisiin vedonlyönti sääntöihin pääset klikkaamalla tästä. 

 

Selitys erilaisista vedonlyöntityypeistä
Maalintekijä

Mikäli ottelu jää kesken, mutta on ollut vähintään yksi maalintekijä, vedot ensimmäiseen maalintekijään pätevät ja vedot viimeiseen maalintekijään mitätöidään. Tämän pelaajan maalintekijäkohde ratkaistaan voittajaksi ja muiden pelaajien vedot mitätöidään. 

 

Head 2 Head vedot

Ennakoi, kumpi osallistujista on korkeimmalla paikalla tai jolla on parempia tuloksia tai enemmän pisteitä. Jotta nämä vedot pysyvät voimassa, molempien osanottajien on osallistuttava aktiivisesti tapahtumaan. Mikäli molemmat osallistujat saavuttavat täsmälleen saman voittotuloksen ja siten saavuttavat tasatuloksen, kaikki vedot mitätöidään. 

 

Outright vedot

Ennakoi, kuka osallistujista (3 tai enemmän) vie korkeimman sijan tai saavuttaa parempia tuloksia tai enemmän pisteitä. Jotta nämä vedot pysyvät voimassa, kaikkien osanottajien on osallistuttava aktiivisesti tapahtumaan.
Jos yksi tai useampi osallistuja ei osallistu tapahtumaan, muiden osallistujien kertoimet lasketaan uudelleen ja ratkaistaan kertoimien alennuksella soveltamalla puuttuvien osallistujien todennäköisyyttä muille osallistujille soveltamalla samaa marginaalia. 

Jos kaksi tai useampi osallistuja saavuttaa täsmälleen saman voittotuloksen ja siten saavuttaa tasatuloksen, sovellettavat kertoimet vastaavat hyväksyttyjä kertoimia jaettuna tasatuloksen saaneiden osallistujamäärällä (esim. Jos alkuperäinen kerroin on 2,70, kolmen tasatuloksen saaneen osallistujan lopulliset kertoimet ovat: 2,70 / 3 = 0,90), paitsi jos virallinen hallintoelin valitsee vain yhden voittajan, jolla on ylimääräinen tilastollinen kriteeri (esim. syötöt). 

 

Korttikohteet

Keltainen kortti lasketaan yhdeksi kortiksi. Punainen kortti lasketaan kahdeksi kortiksi. Jos pelaaja saa keltaisen plus toisen keltaisen johtaen punaiseen korttiin, tämä lasketaan kokonaisuudessaan kolmeksi kortiksi. Tämän seurauksena pelaaja ei voi vastaanottaa enemmän kuin kolme korttia. Ratkaisu perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin korttitietoihin tapahtuman normaalina peliaikana. Loppuvihellyksen jälkeen näytettyjä kortteja ei oteta huomioon. Ei-pelaavien pelaajien kortteja (pelaajat, jotka on jo vaihdettu, valmentajat, penkillä olevat pelaajat, jotka eivät ole osallistuneet peliin) ei oteta huomioon. 

 

Korttikohteet pisteillä

Keltainen kortti lasketaan 10 pisteenä ja punainen sekä toinen keltainen-punainen 25 pisteenä. Pelaajan toista keltaista korttia, mikä johtaa punaiseen korttiin, ei lasketa. Tämän seurauksena pelaaja ei voi saada enemmän kuin 35 pistettä. Ratkaisu perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin korttitietoihin tapahtuman normaalina peliaikana. Loppuvihellyksen jälkeen näytettyjä kortteja ei oteta huomioon. Ei-pelaavien pelaajien kortteja (pelaajat, jotka on jo vaihdettu, valmentajat, penkillä olevat pelaajat, jotka eivät ole osallistuneet peliin) ei oteta huomioon. 

 

Kulmat

Kulma lasketaan asianomaiseen kohteeseen vain siinä tapauksessa, että se on pantu täytäntöön. Joukkueiden voittamat kulmat, joita ei ole pantu täytäntöön, ei lasketa kohteen lopputulokseen. 

 

Aikavälit

Ensimmäinen aikaväli alkaa 00:01 ja jatkuu päätösminuutille saakka, joka on ilmoitettu loppuminuuttina. Epäselvyyden välttämiseksi aikaväli 1-15 min määritellään ajanjaksoksi 00:01 - 15:00. 

Viimeistä ajanjakson aikaväliä pidetään alkaen ilmoitetusta minuutista ajanjakson loppuun, jonka erotuomari on päättänyt. Epäselvyyden välttämiseksi aikaväli 30-45 min määritellään alkavaksi 30:01 ja päättyväksi ensimmäisen puoliajan loppuun. Aikaväli 75 - 90 min määritellään alkavaksi 75:01 ja päättyväksi täyden ajan loppuun.